Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 691456
wpis rekordu: P. Ceryngier
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata
państwo: PL
kraina KFP: Góry Świętokrzyskie
lokalizacja: ad Huta Szklana
kwadrat UTM: EB03
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 10 V 2002
zb./obs. przez: R. Ruta
powiązane publikacje: Ruta R. et al. 2009
w kolekcji: Ruta R.