Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 691458
wpis rekordu: P. Ceryngier
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata
państwo: PL
kraina KFP: Beskid Zachodni
lokalizacja nadrzędna: Beskid Sądecki
lokalizacja: dol. Czarnego Potoku
kwadrat UTM: DV97
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 14 VI 1993
zb./obs. przez: A. Melke
powiązane publikacje: Ruta R. et al. 2009