Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 691459
wpis rekordu: P. Ceryngier
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata
państwo: PL
kraina KFP: Beskid Zachodni
lokalizacja nadrzędna: Beskid Sądecki
lokalizacja: ad Hala Łabowska
kwadrat UTM: DV78
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
mikrosiedlisko: pod korą świerka
data: 10 III 2001
zb./obs. przez: R. Ruta
powiązane publikacje: Ruta R. et al. 2009
w kolekcji: Ruta R.