Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 691462
wpis rekordu: P. Ceryngier
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Zachodnie
lokalizacja nadrzędna: Rudawy Janowickie
lokalizacja: Janowice Wielkie
kwadrat UTM: WS63
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 2 VII 2004
zb./obs. przez: T. Barłożek
powiązane publikacje: Ruta R. et al. 2009
w kolekcji: Barłożek T.