Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 691463
wpis rekordu: P. Ceryngier
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Zachodnie
lokalizacja: Lubomierz ad Jelenia Góra
kwadrat UTM: WS35
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 13 III 1998
zb./obs. przez: Sz. Konwerski
powiązane publikacje: Ruta R. et al. 2009
w kolekcji: Konwerski Sz.