Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 713354
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Calosoma investigator (Illiger 1798)
państwo: UA
województwo: gub. Charkowska
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
w kolekcji: IOR