Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 713370
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Calosoma reticulatus (Fabricius, 1787)
państwo: DE
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
w kolekcji: IOR