Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 714315
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Aphoenops cerberus cerberus (Dieck 1869)
państwo: FR
lokalizacja: Ariege
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
zb./obs. przez: Vauloger de
w kolekcji: IOR