Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 714654
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Amara tricuspidata Dejean 1831
państwo: PL
lokalizacja: Dąbrowska ad Warszawa
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 19 VI 1948
zb./obs. przez: J. Makólski
w kolekcji: Węgorek W.