Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
rząd: Coleoptera
rodzina: Carabidae
typ rekordu: — okaz
ID: 715816
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Eurynebria complanata (Linne 1767)
państwo: FR
lokalizacja nadrzędna: Gallia, Stand.
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
w kolekcji: IOR