Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 715835
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Anillus florentinus Dieck 1869
państwo: CZ
lokalizacja nadrzędna: Moravia
lokalizacja: Stand.
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
w kolekcji: IOR