Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 716087
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Agabus uliginosus (Linnaeus 1761)
państwo: PL
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
w kolekcji: IOR