Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 716382
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Atheta sordidula (Erichson, 1837)
państwo: PL
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
w kolekcji: IOR