Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
rząd: Coleoptera
rodzina: Scarabaeidae
typ rekordu: — okaz
ID: 717948
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Bodilus longispina (Kuster 1854)
państwo: PL
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
w kolekcji: IOR