Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 718094
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Codocera ferruginea (Eschscholtz 1818)
państwo: RU
lokalizacja: Taczewsk. leśn.
województwo: gub. Tambowska
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 3 VII 1913
w kolekcji: IOR