Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 720345
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Curimus erinaceus (Duftschmid 1825)
państwo: BA
lokalizacja nadrzędna: Bosnia
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
w kolekcji: IOR