Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 721416
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Ampedus glycereus (Herbst 1784)
państwo: PL
lokalizacja: Puławy
województwo: lubelskie
kwadrat UTM: XA00
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 20 III 1912
zb./obs. przez: A. Illinsky
w kolekcji: IOR