Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 721801
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Adelostoma sulcatum Duponchel 1827
państwo: DZ
lokalizacja: Ain-Touta
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
w kolekcji: IOR