Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
rząd: Coleoptera
rodzina: Tenebrionidae
typ rekordu: — okaz
ID: 721993
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Akis bacarozzo (Schrank 1786)
państwo: PL
lokalizacja: Rom.
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
w kolekcji: IOR