Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
rząd: Coleoptera
rodzina: Tenebrionidae
typ rekordu: — okaz
ID: 722009
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Akis acuminata (Fabricius 1787)
państwo: ES
lokalizacja nadrzędna: Tenerifa
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
w kolekcji: IOR