Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
rząd: Coleoptera
rodzina: Anthicidae
typ rekordu: — okaz
ID: 722404
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Anthicus (?) ochreatus Laf.
państwo: DZ
lokalizacja: Ain-Touta
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
w kolekcji: IOR