Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 722478
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Microhoria unicolor (W. L. E. Schmidt 1842)
państwo: HR
lokalizacja nadrzędna: Dalmatia
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
w kolekcji: IOR