Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 738402
wpis rekordu: K. Komosiński
oryg. oznaczenie: Atheta nigra
państwo: PL
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Melke A. et Szafraniec S. 1998