Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 76443
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Podistra (Pseudoabsidia) prolixa (Maerkel in Kiesenwetter, 1852)
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Zachodnie
lokalizacja nadrzędna: Karkonosze
kwadrat UTM: WS42
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Letzner 1889a, Burakowski et al. 1985