Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 764765
wpis rekordu: A. Melke
oryg. oznaczenie: Atheta nigra (Kraatz, 1856a)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Sandomierska
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Niepołomicka
obszar chroniony: rez. Dębina [rezerwat]
kwadrat UTM: WU15
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Laetiporus sulphureus
data: 14 VI 2001
zb./obs. przez: T. Klejdysz
powiązane publikacje: Klejdysz T. et Kubisz D. 2003