Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 775856
wpis rekordu: T. Skalski
oryg. oznaczenie: Amara tibialis (Paykull 1798)
państwo: PL
lokalizacja: Polana Długa
kwadrat UTM: DV38
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: Gladiolo-agrostietum; exp. SW; nachyl. 10 st.
data: 10 VI 2011