Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 776004
wpis rekordu: T. Skalski
oryg. oznaczenie: Amara nitida Sturm 1825
państwo: PL
lokalizacja: Polana Bieniowe
kwadrat UTM: DV48
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: Gladiolo-agrostietum; exp. N; nachyl. 6 st.
data: 25 V 2011