Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 776022
wpis rekordu: T. Skalski
oryg. oznaczenie: Amara nitida Sturm 1825
państwo: PL
lokalizacja: Polana Długa
kwadrat UTM: DV39
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: Gladiolo-agrostietum; exp. NW; nachyl. 19 st.
data: 2 VII 2010