Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 781656
wpis rekordu: J. Tatur-Dytkowski
oryg. oznaczenie: Ancistronycha erichsonii erichsonii Bach
państwo: SK
lokalizacja: ad Podbanske
kwadrat UTM: DV14
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: na baldaszkowatych
data: 11 VII 2011
zb./obs. przez: J. Tatur-Dytkowski
w kolekcji: Tatur-Dytkowski J.