Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 793006
wpis rekordu: M. Wanat
oryg. oznaczenie: Ceratapion austriacum
państwo: PL
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Gosik R. 2006d