Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 806751
wpis rekordu: M. Wanat
oryg. oznaczenie: Ceutorhynchus wagneri
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Mazur M. 2001