Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 806990
wpis rekordu: T. Wojas
oryg. oznaczenie: Aleochara ruficornis
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Wyżyna Miechowska
obszar chroniony: Biała Góra [rezerwat]
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: zarośla
mikrosiedlisko: ściółka
data: 6 V 1997
zb./obs. przez: T. Wojas
w kolekcji: Wojas T.