Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 807388
wpis rekordu: T. Wojas
oryg. oznaczenie: Agelastica alni
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Kraków
lokalizacja: Tyniec
lokalizacja podrzędna: Podgórki
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: ols jesionowy, silnie zacieniony
mikrosiedlisko: roślinność runa leśnego
data: 21 V 2009
zb./obs. przez: T. Wojas
w kolekcji: Wojas T.