Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 807408
wpis rekordu: T. Wojas
oryg. oznaczenie: Dicheirotrichus rufithorax
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Gorce
lokalizacja: Raba Niżna
kwadrat UTM: DV39
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: odłogi, teras rzeki
mikrosiedlisko: pod kamieniem
data: 26 VIII 1993
zb./obs. przez: T. Wojas
powiązane publikacje: Wojas T. 2008a
w kolekcji: Wojas T.