Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 807672
wpis rekordu: T. Wojas
oryg. oznaczenie: Agelastica alni
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Kraków
lokalizacja: Las Wolski
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: las mieszany
mikrosiedlisko: szczeliny korowiny sosny zwyczajnej
data: 24 III 2010
zb./obs. przez: T. Wojas
w kolekcji: Wojas T.