Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 808396
wpis rekordu: T. Wojas
oryg. oznaczenie: Agabus guttatus
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Gorce
lokalizacja: Kiczora
kwadrat UTM: CA71
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 5 VIII 2004
zb./obs. przez: T. Wojas
w kolekcji: Wojas T.