Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 808411
wpis rekordu: T. Wojas
oryg. oznaczenie: Anisotoma axillaris
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Gorce
lokalizacja: Ochotnica Górna
lokalizacja podrzędna: Forendówki
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 3-13 VII 2005
zb./obs. przez: A. Wojas
w kolekcji: Wojas T.