Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 825045
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Petrophora chlorosata
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Sandomierska
lokalizacja: Nowa Grobla
kwadrat UTM: FA45
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: VI 1994
zb./obs. przez: J. Mazepa
w kolekcji: Bury J.