Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 832180
wpis rekordu: T. Blaik
oryg. oznaczenie: Topeutis criella Fr.
państwo: PL
lokalizacja: Czarny Dunajec
województwo: woj. małopolskie
kwadrat UTM: DV17
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: torfowisko, brzeg mokrego boru sosnowego
data: 29 VII 1923
zb./obs. przez: S. Stach
powiązane publikacje: Stach S. 1923
w kolekcji: Stach S.