Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 833396
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Boudinotiana notha
państwo: PL
lokalizacja: Dulowa
kwadrat UTM: CA95
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 3 IV 1983
zb./obs. przez: E. Palik
w kolekcji: Bury J.