Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 833444
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Ligdia adustata
państwo: PL
lokalizacja: Rzeszów
kwadrat UTM: EA74
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 26 V 2003
zb./obs. przez: P. Babula
w kolekcji: Bury J.