Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 833512
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Narraga fasciolaria
państwo: PL
lokalizacja: Mielnik nad Bugiem
kwadrat UTM: FD30
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 16 VI 1998
zb./obs. przez: D. Łupiński
w kolekcji: Bury J.