Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 833515
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Isturgia roraria
państwo: PL
lokalizacja: Józefów
kwadrat UTM: FA49
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 31 V 1999
w kolekcji: Bury J.