Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 833543
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Petrophora chlorosata
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Sandomierska
lokalizacja: Wola Mołodycka
kwadrat UTM: FA35
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1 V 2000
zb./obs. przez: J. Bury
w kolekcji: Bury J.