Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 833607
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Hypoxystis pluviaria
państwo: PL
lokalizacja: Łapajówka
kwadrat UTM: FA25
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1 V 2004
zb./obs. przez: W. Wacnik
w kolekcji: Bury J.