Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 833729
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Artiora evonymaria
państwo: PL
lokalizacja: Ostrów
kwadrat UTM: FA23
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 13 VIII 2001
zb./obs. przez: J. Mazepa
w kolekcji: Bury J.