Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 833779
płeć: m
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Colotois pennaria
państwo: PL
lokalizacja: Markowa
kwadrat UTM: EA94
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 28 XI 1986
zb./obs. przez: J. Bury
w kolekcji: Bury J.