Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 833986
płeć: f
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Alcis bastelbergeri
państwo: PL
lokalizacja: Lipnik
kwadrat UTM: EA93
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 13 VIII 1997
zb./obs. przez: P. Babula
w kolekcji: Bury J.