Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 833996
płeć: m
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Alcis repandata
państwo: PL
lokalizacja: Radawa
kwadrat UTM: FA25
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 9 VI 2000
zb./obs. przez: J. Mazepa
w kolekcji: Bury J.