Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 834179
płeć: m
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Hylaea fasciaria
państwo: PL
lokalizacja: Wetlina
kwadrat UTM: FV04
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 10 VII 2004
zb./obs. przez: J. Mazepa
w kolekcji: Bury J.